CortusCentrum

Komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną

Sytuacja poważnej choroby, zagrożenia życia jest  najczęściej doświadczana przez pacjentów i ich najbliższych jako kryzys emocjonalny. Silne uczucia, które bardzo często wymykają się spod kontroli dezorganizują zachowanie i zaburzają procesy poznawcze. W takich sytuacjach dla personelu medycznego szczególnym wyzwaniem jest budowanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, który umożliwia wzajemne zrozumienie i współpracę w procesie leczenia. Rozwijanie odpowiednich kompetencji komunikacyjnych pozwala w takich sytuacjach na zwiększanie możliwości budowania dobrej relacji lekarz - pacjent, adekwatnego reagowania personelu medycznego na potrzeby pacjenta, co wspiera proces leczenia. Dodatkowo poprzez mniejsze obciążenie emocjonalne lekarzy związane z trudnościami pojawiającymi się w kontakcie z pacjentem zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego wśród osób, które bezpośrednio się nim opiekują. 
 
Cele szkolenia:
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych;
  • poznanie narzędzi efektywnego porozumiewanie się z pacjentem w sytuacji kryzysu;
  • wypracowanie sposobów udzielania wsparcia  pacjentom i ich rodzinom;
  • poznanie sposobów zarządzania emocjami własnymi w relacji z pacjentem i jego rodziną.
Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
 
Szkolenie w sposób praktyczny ujmuje główne zagadnienia budowania i utrzymywania relacji z pacjentem chorym nieuleczalnie. Prowadzone przez specjalistów na co dzień pracujących z pacjentami onkologicznymi oraz ich rodzinami oparte jest w przeważającej części na studiach przypadków (case studies).
 
Adresaci: lekarze róznych specjalności